{{text.garena_plus_mobile}}

{{text.chat}} {{text.chat_description}}

{{text.lucky_wheel}} {{text.lucky_wheel_description}}

{{text.explore_the_world}}

{{text.explore_now}}

{{text.explore}} {{text.explore_description}}

{{item.content}}

{{item.content}}

{{text.mobile_game_title}} {{text.mobile_game_description}}

{{game.content}}

{{text.guide_title}}

1
{{guide.step1.content}}
2
{{guide.step2.content}}
3
{{guide.step3.content}}
4
{{guide.step4.content}}

{{text.download_new_version}}  • Gửi thắc mắc về GARENA MOBILE tại hộp yêu cầu
  • Hoặc gọi đến số 19001282 - nhấn phím 6
    (từ 6:30 đến 22:00 tất cả các ngày trong tuần)